ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЕ В РАБОТИЛНИЦА „НАПРАВИ СИ САМ РИБОЛОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕМОНТ НА ДРУГИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ“ СТАРТИРА СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ДЕВИН

ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЕ В РАБОТИЛНИЦА „НАПРАВИ СИ САМ РИБОЛОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕМОНТ НА ДРУГИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ“ СТАРТИРА СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ДЕВИН

На 03.08.2023 г. Председателя на УС на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин – Здравко Иванов подписа поредния за дружеството договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АД №МДР-ИП-01-45/03.08.2023 г.)  за изпълнение на проект Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм“….

прочети още