Административен Договор № МДР-ИП-01-23/23.04.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.012-0004 „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

риболов! Намерете
идеалното място зa
НАУЧИ ПОВЕЧЕ

За нас

„ЛРД” Девин

История

Основано през 1919 г. с 25 члена, днес ЛРД Девин наброява 860 редовни членове.

Пръв председател на дружеството е бил Георги Кавъклиев-председателствувал 1919-1920 г.
Дружеството просъществувало до 1922г. включително.След това,поради преместване на членове от настоятелството на други местослужения и слабия интерес на местната интелегенция към организираното ловно дело, дружеството престанало да съществува фактически,без да е било формално закривано…

прочети още

ЗА РЕГИОНА

Рибарската територия „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” , която обхваща Територията на общините Батак Девин и Доспат, се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, някои от които са сред най-големите в България) с подходящи условия за развитие на аквакултури и изграждане на обекти за производство на риба и реки с подходящи речни корита и русла за изграждане на басейнови рибовъдни стопанства, както и за развитие на любителски риболов.

Отглеждат се предимно студенолюбиви видове и основно дъгова пъстърва, но се отглеждат и малки количества балканска пъстърва, сивен, както и други видове риба…

прочети още

От Региона

Последни Новини

Вашите

Споделени Видеа

Бъди там

Спортен Календар

Няма намерени предстоящи събития