Mеста за риболов

Описание на Водоемите

Язовир Доспат

Доспат е язовир на река Доспат в Западните Родопи. Разположен на 1200 m надм. височина, площта му е 18,3 km² и е сред най-големите по площ и обем в България. Построен е на р. Доспатска. Достъпен е от всичките му страни с много добра инфраструктура.Има обособени места за къмпингуване. Отличен обект за риболовен туризъм. В Доспат има магазин за риболовни принадлежности, който обикновено е зареден с рибки за стръв, бял и червен червей.Пъстървата на Доспат кълве най-много при лошо време.

През зимата язовира замръзва и голям успех има при риболов на дупка.Ловят се пъстърви предимно американки и костур. Ако температурата е висока и нивото на водата пада, пъстървата се дръпва в дълбокото и от брега става невъзможно да се лови. Използвани способи за риболов са: на плувка, на дъно, на муха с шнур и на блесна.Практикува се и риболов от лодка, от който може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка , каракуда и пелед.

 

Язовир Въча

Разположен е в Родопите, по поречието на река Въча, на границата между Област Смолян, Област Пазарджик, Област Пловдив. Язовирната стена отстои по на 10 километра югозападно от Кричим и югоизточно от Брацигово, а завиряването е на 12 километра североизточно от Девин.
Част е от каскадата „Доспат-Въча“. Ограничен е от най-високата язовирна стена в страната – 144,5 м. Той е най-големият язовир на реката и сред от най-големите в България изобщо. Дълъг е около 10 км – от стената при почивна станция „Антонивановци“ до завиряването при с. Михалково
Язовирът се намира на 20 км. от гр.Девин в посока с.Михалково. Пътувайки от градовете Пазарджик или Пловдив,разстоянието е подчти еднакво идвайки от посочените отправни точки,но при всички случаи се минава по пътя през гр. Кричим. Пътят до водоема лъкатуши през дефилето на р. Въча, като най- напред се минава през стената на яз. Кричим и пътувайки по пътя се стига до яз. Въча бивш Антонивановци . Бреговете са стръмни, трудни и недостъпни. В язовир Въча вирее голямо разнообразие от риба – бял амур, платика, бяла риба, бабушка, каракуда, кефал, костур, скобар, сом, уклей, слънчева риба, шаран, червеноперка и щука. Поради това той е много известна дестинация за риболов. Край бреговете на язовира има добри условия за туризъм. От там минава пътят Кричим-Девин, открива се чудесна панорамна гледка.На разположение на туристите са две крайпътни заведения Комлекс Чилингира и При Бат Гена.Практикува се риболов от брега но поради това, че бреговете са стръмни, добрите местата за риболов са доста ограничени. Голям успех има риболова от лодка.В язовира има три рибовъдни стопанства които отглеждат пъстърва в садки. Продава се и жива риба .

Река Въча

Река Въча се образува от сливането на двете съставящи я реки Буйновска река (лява съставяща) и Чаир дере (дясна съставяща) на 847 м н.в.,. в село Тешел, община Девин. За начало на р. Въча се приема Буйновска река, извираща от Каинчалския дял на Западните Родопи от 1 558 м н.в., на 3,4 км югоизточно от село Кожари, община Борино, в непосредствена близост до българо-гръцката граница.
В най-горното си течение долината на Буйновска река е в посока северозапад и е широка, заета от ливади и малки обработваеми земи. След село Буйново реката завива на север и чак до излизането си от Родопите при град Кричим протича в дълбока каньоновидна долина, която се приема за граница между западната и източната част на Западните Родопи. Изключение от това правило са малките долинни разширения около Тешел, Грохотно, Девин и Михалково. При град Кричим р.Въча навлиза в Горнотракийската низина, където течението ѝ е бавно и спокойно в широко песъчливо корито, укрепено в водозащитни диги.На територията на Западни Родопи ,поради построяването на Вецове язовири и други съоръжения от реката е останала много малка част в която може да се риболовства.В горното течение е отсечката на р.Буйновска място за риболов е от м.”Попини лъки” до вливането на реката в изравнител „Тешел” в тази отсечка се среща само балканска пъстърва .
Отсечката от с.Тешел до вливането в язовир „Цанков камък”
в тази отсечка до кв.Настан се срещат предимно балканска пъстърва,черна мряна и лешанка.От рибарника на кв.Настан до вливането на реката в язовира се срещат американска пъстърва,балканска пъстърва,черна мряна,бабушка,лешанка и кефал.
Следващата отсечка за риболов е от веца на яз. Цанков камък до вливането на реката в яз.Въча.В тази отсечка реката е с дълбоки вирове има доста големи екземляри кефал и пъстърви.Отсечката от Стената на яз.Цанков камък до ВЕЦ Цанков камък е забранена за риболов.

Река Широколъшка

Широколъшка река е река в Южна България – Област Смолян, общини Смолян и Девин, десен приток на река Въча. Дължината ѝ е 29 km. Отводнява северозападните склонове на рида Мурсалица и югоизточните склонове на рида Чернатица в Западните Родопи.
Широколъшка река извира на 800 m северно от връх Снежанка (1926 m) в курорта „Пампорово“, от 1700 m н.в. под името Голяма река. Тече в посока запад-северозапад в дълбока, гъсто залесена долина между ридовете Чернатица на североизток и Мурсалица на югозапад. Влива се отдясно в река Въча на 704 m н.в., югоизточно от град Девин.
Участъка разрешен за риболов е от края на с.Широка лъка до вливането и в река Въча.По реката има изградени два Минивеца, които нямат изградени рибни проходи и пречат за миграция на рибите.В отсечките от водохващането до вецовете през лятото водата присъхва и там няма наличие на риби.Покрай реката има изградени рибарници за отглеждане на американска пъстърва,които периодично изпускат по определено количество риби.Покрай тези рибарници винаги може да се разчита за улов на американска пъстърва.В река широколъшка предимно преобладава балканската пъстърва, като на определени места/обикновено в някои по дълбоки вирове/се среща и черна мряна.

Язовир Широка поляна

Широка поляна е язовир в България, област Пазарджик, община Батак, на Сърнена река (бивша Караджадере).
Водите му се използват основно за енергетика. Развити са риболовът и туризмът.
Язовирът се намира в борова гора в Западните Родопи на около 30 km от Батак, на 46 km от Пещера и на 20 km от Доспат. Надморската му височина е 1500 m[2]
Ограден е от 3 защитени местности: „Широка поляна“ от север-северозапад (с част от язовира), „Студената чучурка“ от юг-югозапад, „Кавал тепе“ от изток-североизток, изток и изток-югоизток.
Формата на язовира е уникална. Погледнат от обикалящия го път, изглежда, че е съставен от множество малки язовири с отделни стени. Илюзията е от неравния терен на дъното, съставен от няколко планински дерета.Голямото разнообразие от риби привлича много риболовци особено през летния сезон.През зимата язовира замръзва и много популярен е риболова на дупка в леда като предимно се ловят костури.На този язовир през зимата се организират състезания по риболов от БФРС.В язовира се срещат следните видове риби:кефал,американска пъстърва,балканска пъстърва,костур,шаран,сом,червеноперка,златиста каракуда,сребриста каракуда,бял амур и кротушки.

Язовир Тешел

Язовир Тешел се намира в Родопите, в непосредствена близост до пътя между Девин и Доспат. Наричан е още Изравнител Тешел. Част е от каскадата Доспат-Въча.
Построен е през 1984 г. край ВЕЦ Тешел на река Буйновска. В него се влива водата, която идва от язовир Доспат след като премине през ВЕЦ Тешел. Във язовира има голямо разнообразие от различни видове риба като костур, пъстърва, шаран, уклей и бял амур, Язовира е разрешен за риболов целогодишно. Трудно достъпен е и няма добре оформени пътеки.Покрай стената на язовира достъпа на хора и риболова е забранен.

Язовир Тошков Чарк

Язовир „Тошков Чарк“ е малък водоем, разположен на 1420м н.в. на около 5км от главния път Батак – Доспат. Поради сравнителната му отдалеченост, в района на язовира можете да се насладите на спокоен отдих, риболовен туризъм или къмпингуване далеч от пренаселените крайбрежия на по-големите язовири.
До брега на язовира е изградено и пъстървово стопанство „Тошков чарк“, предлагащо прясна риба, както и редица свързани туристически услуги, включително спортен риболов. Тук можете да уловите най-вече пъстърва, шаран, костур, каракуда и червеноперка.

Язовир Голям Беглик

Голям Беглик (до 14 март 1950 г. Ташбоаз, до 11 юни 1999 г. Васил Коларов) е язовир в Западните Родопи, в землището на град Батак. Язовирната стена се намира на път номер 37, по средата между Доспат и Батак, а Сърница е малко по-близо до язовира. Язовир Голям Беглик се намира недалеч от резервата Беглика.Залята площ – 4,8 km² За любителите на мухарка язовир ”Голям беглик” е много добър обект за риболов на пъстърва. Подходящ е за риболов на плувка и дъно. Срещат се уклей, бабушка, червеноперка, речен кефал, шаран,костур, речна пъстърва. Язовира е с дължина 7 км, максимална дълбочина – 43 м, температура на повърхността на водата през лятото е около 22° С.Има заливи в някои от които се вливат малки реки. По устието на реките може да се лови речен кефал.Язовира е достъпен от всички страни, като по брега има пътища по които за предпочитане е да се пътува с високо проходими автомобили.На брега на язовира се намира вилно селище „Чатъма” .То се състои от седем оборудвани масивни постройки, ползващи електроенергия, произведена от слънцето и системи за подгряване на вода.В центъра се предлага храна и настаняване, екипировка под наем и водачи, приключенски лагери за деца, информация за региона и други.

Язовир Батак

Разположен е в Западните Родопи, област Пазарджик, отстои на 4 km от Батак, на 7 km от Ракитово и на 19 km от Велинград. Изграден е на река Мътница. Неговата площ е 22 km2, а обемът му е 309 000 000 m3. Предпочитано място е за почивка на планина, сред спокойствие и уют, с възможност за риболов целогодишно. На западния бряг на язовира се намира планинският курорт Цигов чарк. Близо до Цигов чарк, в югозападната част на язовира се намира и остров Голака, който е висок 1108 m и с площ около 2,2 – 3,0 ha. А на другия бряг летовище Дъното (община Пещера), което е по-тихо и спокойно от Цигов Чарк и съвсем близо до летовище Св. Константин.
Като тръгнете от голямата стена – местността „Дъното” – по пътя покрай язовира, движейки се в посока КК „Цигов чарк“ на около 480 м от самата стена попадате на голям и дълбок залив.В този залив предимно се ловят костур и червеноперки,може да има удар на някой шаран ,а не липсват и каракудите
Следващото много удобно за риболов място е под паркинга на хотел „Дъното“ до малко дере със залив.
На това място излиза едра каракуда, но като цяло доминиращ вид е червеноперката .Следващите удобни и достъпни места за риболов са „Македонски борун” и „Баташкия залив”, който се намира в непосредствена близост под овчарника на брега на водоема.Тук основно се ловят по-големи шарани обикновено на дъно.

Река Гашня

Красивата река Гашня е важен туристически обект в Баташката планина. Извира от връх Карлък, Баташки снежник, и се влива във язовир Цанков камък
Малка река с красиви вирчета . В реката преобладава балканската пъстърва .
Достъпа до реката е от с.Михалково на 4 км в посока с. Селча.

Река Буйновска

Река Буйновска предоставя чудесни условия за пъстървов риболов.В момента риболова в тази река е забранен.
Маршрутът преминава през асфалтиран път . В с.Буйново и с.Кожаре има изградени няколко изкуствени водоема предоставящи отлични условия за риболов, както и възможност сами да приготвите улова си от пъстърва или шаран. По маршрута има изградени няколко беседки с всички удобства за приготвяне на барбекю или пикник.В реката има само балканска пъстърва.

Река Триградска

Река Триградска води своето начало от м.”Турсуница” в близост до с.Кестен.В горното си течение по реката има изградени рибни прагове но риболова в тази отсечка е забранен.В реката преобладава балканската пъстърва .Над с.Триград има изградени два рибарника в които се отглежда балканска и американска пъстърва.Има възможност за закупуване на жива риба.Река” Триградска” е разрешена за риболов в отсечките от моста на механичния завод в.с.Триград- до бетоновия мост над „Дяволското гърло”и от „Буков мост” до вливането и в р.”Въча”.Един от големите притоци „Чаирска река” е забранена за риболов.

Язовир Цанков камък

Най-големият язовир, построен в България от средата на 80-те години насам, е „Цанков камък”. Освен мащабно хидротехническо съоръжение, той представлява и любима туристическа атракция в Западни Родопи, основно заради чудесните възможности за риболов и атрактивната разходка с лодка, която може да бъде организирана в язовира. Намира се до село Михалково и е част е от каскадата „Доспат-Въча”. Захранва се от реките Въча ,Девинска и Гашня, а обемът му е 111 хил. куб. метра вода. Бреговете на язовир „Цанков камък“ са много стръмни и трудно достъпни, надморската му височина е около 680 м. Водното огледало на язовира достига до гр.Девин, а дължината му е около 15 км. Достъпен е за риболов само в горния край на язовира от м.”Кръстец” до вливането на реките Въча и р.Девинска.Удобни места за риболов на дъно има в м.”Вълчи скок”,м.Посестра.” залива „Минзухарно” и м.”Сребърница”. До там може да се стигне само с лодка.
След построяването на язовира местното Ловно-рибарско дружество гр.Девин извърши първото зарибяване със шаран и пъстърва.Сега в язовира има голямо разнообразие на риби –каракуда,костур,пъстърва,кефал,мряна,уклей,шаран,бабушка,
Сом. През 2020г. е зарибен с 1500 бр. бели риби от местния клуб по риболов .
Река Девинска (до 1942 г. Дамлъдере) е река в Южна България – област Пазарджик, община Батак и област Смолян, общини Борино и Девин, ляв приток на река Въча. Дължината ѝ е 57,1 km, която ѝ отрежда 72-ро място сред реките на България. Девинска река е най-големият приток на река Въча, като отводнява най-високите части на Баташка планина и Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи.
Девинска река извира на 2000 m н.в. под името Семиза, на около 2 km южно от връх Голяма Сюткя (2186 m) в Баташка планина. По цялото си протежение протича в силно залесена долина. В началото тече на юг, а след това сменя посоките си на североизток, югоизток и юг. От ДГС „Беглика“ до язовир „Тошков чарк“ носи името Беглишка река. След като изтече от язовир „Тошков чарк“, се насочва на изток и прорязва Девинска планина чрез дълбока каньоновидна долина. Преди град Девин излиза от каньона, долината ѝ се разширява и в източната част на града се влива отляво в река Въча на 685 m н.в. Единственото населено място по течението на реката е град Девин.

Река Караджа дере

Река Караджа дере/Сърнена река/(до 18 декември1942г. Караджадере) е река в България, област Пазарджик, община Батак и област Смолян, община Доспат, ляв приток на река Доспат от басейна на Места. Дължината ѝ е 39,2 km и е най-големия приток на река Доспат.Сърнена река извира на 1780 m н.в., на 650 метра южно от връх Пазартепе (1794 m) във Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи. По цялото си протежение, с изключение на най-долното си течение протича в дълбока долина, която в по-голямата си част е гъсто залесена. До шосето Доспат – Девин тече в югоизточна посока, след което рязко завива на югозапад. Влива се отляво в река Доспат на 1090 m н.в. в село Барутин.Основни притоци: Джинджова река,Малката река,Кочоолудере По течението на реката в Община Доспат е разположено с.Змейца и село Барутин.Голяма част от водите на Сърнена река чрез подземен водопровод се прехвърлят във ВЕЦ „Тешел“ и след като се преработят, се включват надолу в хидроенергийната каскада на река Въча.Разрешена за риболов е отсечката от горския пункт /водовливането на Кочоолудере/ по посока с.Барутин.В реката се среща балканска пъстърва ,мряна и кротушка.

Река Доспат

Река Доспат извира на 1610 м н.в., на около 800 метра югозападно от връх Шипоко (Гюлтепе, 1643 м) във Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи. Първите 6 – 7 км протича в южна посока, след което завива на югоизток, като долината ѝ е дълбока, праволиненйна и добре залесена. След село Побит камък навлиза в Доспатската котловина, голяма част от която е залята от водите на язовир „Доспат“. В този участък коритото ѝ е широко 6 – 8 м, с множество меандри, долината ѝ – 1,5 – 2 км, а дълбочината 1 – 1,5 м. След изтичането си от язовира реката завива на юг, преминава през къса теснина и навлиза от север в малката Барутинска котловина. След устието на най-големия си приток Сърнена река (Караджадере) Доспат завива на югозапад и навлиза в тесен пролом със стръмни и голи склонове. При разклона за селата Црънча и Бръщен прави завой на запад, след 3 км – на северозапад, а при устието на Осинска река – остър завой на юг. Оттук нататък долината ѝ добива проломен характер. На 1 км след устието на Кочанска река (Жижевска река), при гранична пирамида № 180 река Доспат достига до държавната граница и на протежение от 2 км по нея преминава границата между България и Гърция. На 1,6 км източно от село Туховища, Община Сатовча реката напуска границата и изцяло навлиза в гръцка територия като долината до устието ѝ запазва проломния си характер. До 1997 г. се е вливала отляво в река Места, на 366 м н.в., на 700 м югозападно от гръцкото село Борово (Потами), но сега при високи води на изградения на река Места язовир „Тисаврос“ се влива в него северно от селото. В реката се среща балканска пъстърва, мряна, речен кефал и други по-малки риби, а преди построяването на язовир Тисаврос се е срещала и европейска змиорка.

Река Фотинска

Река Фотинска води своето начало от Баташкия снежник”Карлака” минава през с.Фотиново от където носи името си и се влива във язовир „Въча”.На повечето места реката минава през скалисти райони с малки и по-големи водопади и страхотни вирове . Невероятни места за риболов на пъстърва.До реката се стига през с. Фотиново,а другия вариант е от с.Михалково-с.Селча –Фотинска река.Освен балканска пъстърва се срещат и сивени .

Язовир малък Беглик

Беглика е малък язовир в Западните Родопи, разположен непосредствено срещу язовир Голям Беглик. Той служи като помощен язовир на Големия Беглик, хващайки водата на река Раково дере и е част от каскадата Батак…На „Малък Беглик“ става приличен риболов на костур, но хващаните риби не впечатляват с големина. Бабушките са по-редки, но пък са доста по-едри.
Лови се основно на мормишка с хирономус. Костурите налитат на блесна,но успеха е по малък .Срещат се и щуки. През зимния сезон ледената кора е много дебела и става за риболов на дупка.Тук се провеждат турнири по зимен риболов.

Река Топлика

Река „Топлика”е малка река в област Пазарджик, община Батак, която се образува от Чукурово Дере, Глушково дере и Тома-Филево дере и се влива в язовир Тошков чарк.В горното течение на реката има изградени изкуствени водоеми, където се предлага спортен риболов срещу заплащане.По самата река може да се лови пъстърва.

Река Стара река

В района на Западни Родопи има две реки с такова наименование.
Едната „Стара река” минава през град Ракитово и е приток на р. Марица. Тя започва своето начало от района на м. Цигов чарк. На места има малки вирове и става за риболов на пъстърва.След градчето Ракитово тя е много замърсена и не става за риболов.

Другата „Стара река“ протича през град Батак и Пещера и може да се каже , че е един прекрасен обект за любителски риболов.В горното течение на реката предимно се среща пъстърва. В близост до гр. Пещера има мряна, кефал и бабушка. В град Пещера реката е силно замърсена от индустрията, която развива родопския град и не става за риболов.

Mеста за риболов

Минимално допустимите размери за улов

Минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми в България

Сладководни риби
Сем. Есетрови (Acipenseridae)
Чига (Acipenser ruthenus) – 50см.
Сем. Пъстървови (Salmonidae)
Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario) – 23см.
Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) – 23см.
Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus) – 22см.
Сивен (Salvelinus fontinalis) – 20см.
Сем. Корегонусови (Сoregonidae)
Чудски сиг (Coregonus lavaretus) – 22см.
Пелед (Coregonus peled) – 20см.
Сем. Липанови (Thymallidae)
Липан (Thymallus thymallus) – 25см.
Сем. Щукови (Еsocidae)
Щука (Esox lucius) – 35см.
Сем. Шаранови (Cyprinidae)
Речен кефал (Squalius cephalus) – 22см.
Егейски речен кефал (Squalius orpheus) – 22см.
Мъздруга (Leuciscus idus) – 22см.
Распер (Аspius aspius) – 22см.
Лин (Tinca tinca) – 20см.
Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus chalcoides) – 20см.
Уклей (Alburnus alburnus) – 15см.
Платика (Abramis brama) – 20см.
Немски косат (Abramis sapa) – 20см.
Чил косат (Abramis ballerus) – 25см.
Морунаш (Vimba vimba) – 25см.
Маришки морунаш (карабалък) (Vimba melanops) – 20см.
Сабица (Pelecus cultratus) – 20см.
Скобар (Chondrostoma nasus) – 20см.
Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense) – 20см.
Бяла мряна (Barbus barbus) – 25см.
Черна (балканска) мряна (Barbus petenyi) -17см.
Маришка мряна (Barbus cyclolepis) – 17см.
Крайморска мряна (Barbus bergi) – 17см.
Шаран (Cyprinus carpio) – 30см.
Златиста каракуда (Carassius carassius) – 15см.
Сребриста каракуда (Carassius gibelio) – 15см.
Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) – 40см.
Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) – 40см.
Бял амур (Ctenopharyngodon idella) – 40см.
Черен амур (Mylopharyngodon piceus) – 40см.
Сем. Буфалови (Catostomidae)
Буфало (Ictiobus spp.) – 30см.
Сем. Сомови (Siluridae)
Сом (Silurus glanis) – 65см.
Сем. Американски сомове (Ictaluridae)
Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) – 25см.
Сем. Трескови (Gadidae)
Михалца (Lota lota) – 25см.
Сем. Костурови (Percidae)
Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca) – 45см.
Речен костур (Perca fluviatilis) – 12см.
Голяма вретенарка (Zingel zingel) – 25см.
Проходни риби

Сем. Есетрови (Acipenseridae)
Моруна (Huso huso) – 180см.
Пъструга (Acipenser stellatus) – 120см.
Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) – 120см.
Сем. Речни змиорки (Anguillidae)
Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla) – 50см.
Сем. Селдови (Clupeidae)
Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa immaculata) – 22см.
Морски риби
Сем. Бодливи акули (Squalidae)
Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) – 90см.
Сем. Селдови (Clupeidae)
Цаца (копърка, трицона, шпрот) – 7см.
Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)
Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) – 8см.
Сем. Зарганови (Belonidae)
Зарган (Belone belone) – 25см.
Сем. Трескови (Gadidae)
Черноморски меджид (Merlangius merlangus euxinus) – 8см.
Сем. Кефалови (Mugilidae)
Морски кефал (Mugil cephalus) – 25см.
Кефал пелингас (Mugil soiuy) – 30см.
Платерина (Liza aurata) – 25см.
Илария (Liza saliens) – 22см.
Сем. Атеринови (Atherinidae)
Атерина (Atherina spp.) – 22см.
Сем. Морски костури (Serranidae)
Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax) – 28см.
Сем. Сафридови (Carangidae)
Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) – 12см.
Сем. Смаридови (Centracanthidae)
Смарид (Spicara spp.) – 12см.
Сем. Барбунови (Mullidae)
Барбуня (Mullus barbatus ponticus) – 8см.
Черноморска скумрия (Scomber scombrus) – 22см.
Паламуд (Sarda sarda) – 28см.
Сем. Попчета (Gobiidae)
Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus) – 12см.
Голямоглаво попче (Neogobius cephalargoides) – 12см.
Стронгил (Neogobius melanostomus) – 12см.
Лихнус (Mesogobius batrachocephalus) – 15см.
Широкоглаво попче (Neogobius euricephalus) – 12см.
Сем. Калканови (Scophthalmidae)
Калкан (Psetta maxima) – 45см.
Сем. Писиеви (Pleuronectidae)
Писия (Platichthys flesus luscus) – 20см.

Водни животни
Клас Земноводни (Amphibia)
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) – 30г.
Клас Ракообразни (Crustacea)
Обикновени скариди (Leander spp.) – 5см.
Пясъчна скарида (Crangon sp.) – 5см.
Езерен рак (Astacus leptodactylus) – 8см.
Пагур (Eriphia verrucosa) – 8см.
Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas) – 4см.
Клас миди (Bivalvia)
Миди речни, седефки (Unio spp.) – 8см.
Миди речни, беззъбки (Anodonta spp.) – 10см.
Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) – 7см.
Бяла пясъчна мида (Mya arenaria) – 2см.