За региона

За региона

За региона

 

Рибарската територия „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” , която обхваща Територията на общините Батак Девин и Доспат, се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, някои от които са сред най-големите в България) с подходящи условия за развитие на аквакултури и изграждане на обекти за производство на риба и реки с подходящи речни корита и русла за изграждане на басейнови рибовъдни стопанства, както и за развитие на любителски риболов.
Отглеждат се предимно студенолюбиви видове и основно дъгова пъстърва, но се отглеждат и малки количества балканска пъстърва, сивен, както и други видове риба.
На територията на община Девин има няколко рибовъдни ферми от различен тип, произвеждащи аквакултури (включително риболюпилни) и едно рибопреработвателно предприятие.
Риболовният туризъм, с който територията е широко известна е доста развит и затова тук се провеждат състезания по спортен риболов от национално и международно ниво.
Западните Родопи са мечта и за всеки риболовец, предоставяйки отлични условия за риболов на язовирите Въча, Доспат, Тешел, и Цанков камък, и реките Буйновска, Въча, Девинска, Доспат и Караджадере.

Водоемите са богати на пъстърва (балканска и дъгова), бабушка,червеноперка, шаран, кефал, костур, мряна и др. На язовир „Цанков камък“ дори през зимата можете да уловите рекордни шарани!
В обхвата на община Девин попадат 10 защитени територии от четири категории (резерват, поддържан резерват, защитена местност и природна забележителност).Част от тях са Природен резерват „Казаните” – намиращ се в землището на с. Гьоврен, известен с различните видове птици и бозайници, Поддържан резерват „Шабаница” – попадащ в землищата на селата Триград и Кестен, Защитените местности „Поречието на р. Девинска” , „Триградско ждрело”, „Чаирите” , „Храстево” ,Природни забележителности Скалното образувание „Слона” и др.
Районът около община Девин е един от основните райони за пеперуди в България.
На територията съществува Експозиционен рибарски център в гр.Девин,Музей на пъстървата до с.Грохотно, Музей на мечката, който се намира между село Триград и пещерата „Дяволското гърло”, както и „Пещерата на мечките”.
Карстовият характер на Западни Родопи е причина за образуването на много природни феномени – стотици пещери, десетки ждрела, водопади и водни прагове, вирове и красиви речни корита като природната забележителност „Триградското ждрело” и пещерата „Дяволското гърло”.
Община Девин е известна и с минералните си извори подходящи за външно балнеолечение и минерална вода с отлични трапезни свойства.
В региона е развит и екотуризма – изградена е туристическа инфраструктура за наблюдение в естествената им среда на мечки, глухари, диви кози, скални орли, видри и други.

Няколко любопитни факти за региона!

 

  • Световният рекорд за балканска пъстърва е поставен на язовир „Малък Беглик“ през 1980 г. (тегло 11.1 кг и дължина 97 см).
  • Вторият по големина язовир в България се намира в РО „Високи Западни Родопи“ – това е язовир Доспат.
  •   Рибарската територия се обитават от над 300 видри, 300 глухаря, 100 диви кози, голям брой диви котки, множество птици и други редки и защитени животни като кафявата мечка, например.
  • Регионът е известен с популярните си язовири и емблематични реки, където вече има опит , практики и интерес за провеждане на състезания.В Девин са се провеждали кръгове на Световно първенство по риболов на пъстърва, а на река Въча се е провеждало Световно първенство по риболов на блесна. Освен това в Девин има и отбор, изграден от четири млади момчета, който е участвал и продължава да участва в провеждането на световни първенства. През последните 5 години момчетата от отбора на СЛР Ловно-рибарско дружество Девин са били републикански шампиони по улов на пъстърва с естествена стръв, а през 2011г. стават и републикански шампиони по улов на пъстърва на блесна и почти всяка година участват в националния отбор.През 2011г участват и в Световното първенство по риболов на пъстърва с естествена стръв в Италия, където са на трето място и от всички състезания досега, на това първенство отборът е бил най-близо до второто място.
  • Преди години, в някои от реките на Рибарската област (р.Въча и р.Доспатска), обект на любителски риболов са били и Змиорките. Данните за последната уловена змиорка в Рибарската област са от риболовеца Рамиз Якубов, жител на с. Бръщен, който през 1996г. на р. Доспатска е уловил на торен червей змиорка с дължина 84 см.
  • Причината за изчезването на змиорките в района на Рибарската област е построяването на трите язовирни стени на р. Въча и двете язовирни стени, които са на р. Доспатска и се намират на територията на съседна Гърция.
  • Първото организирано състезание в България е по улов на риба с муха.Проведено е през 1950г. от Софийското рибарско дружество.
  • „Наслука !“ е поздравът на въдичарите.Пожелавайте го от сърце, за да ви спохожда и вас!