Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин изпълнява проект за „Биоразнообразието в Родопите и възможности за алтернативен туризъм“

Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин изпълнява проект за „Биоразнообразието в Родопите и възможности за алтернативен туризъм“

Биоразнообразието в Родопите и възможностите за алтернативен туризъм е проектът, по който започна работа сдружението в началото на м. октомври 2022 г.. Проектът е по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, чрез възлагане от РИОСВ – Смолян. Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин работи усилено за…

прочети още