Рекламен спот, популяризиращ дейността на работилницата сред риболовците въдичари, посещаващи района на град Девин

Рекламен спот, популяризиращ дейността на работилницата сред риболовците въдичари, посещаващи района на град Девин

Рекламния спот е изработен по проект „Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм“ изпълняван от Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, по Програма за…

прочети още

Мултимедиен продукт, представящ кратка информация за основните машини, инструменти и материали, необходими за направата на риболовни принадлежности и различните им видове ремонти

Продуктът е изработен по проект „Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм“ изпълняван от Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, по Програма за морско…

прочети още