ЗАРИБЯВАНЕ ОТ СЛР „ЛРД“ ДЕВИН

ЗАРИБЯВАНЕ ОТ СЛР „ЛРД“ ДЕВИН

На 14 октомври 2021 г. от Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин извършиха зарибяване на р.Буйновска и р. Девинска със зарибителен материал  Балканска пъстърва. Зарибителният материал бе закупен със средства на сдружението, на спортен клуб по риболов Девин  и с дарение от Марко Кущинаров.  …

прочети още