Новини

Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин изпълнява проект за „Биоразнообразието в Родопите и възможности за алтернативен туризъм“

Биоразнообразието в Родопите и възможностите за алтернативен туризъм е проектът, по който започна работа сдружението в началото на м. октомври 2022 г.. Проектът е по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, чрез възлагане от РИОСВ – Смолян.

Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин работи усилено за обогатяване възпроизводството и съхраняване на екологичното равновесие в дивата флора и фауна. Освен за съхраняването, дружеството се грижи и за опазването на защитени видове, като дива коза, кафява мечка, глухар, планински кеклик и други видове, обитаващи районите стопанисвани от сдружението. Създават се условия за наблюдение и фотолов на тези ценни биологични видове.

В рамките на проекта вече е закупено оборудване, издаден е информационен материал  с цел информиране на местното население за възможностите за алтернативен туризъм, както и бе проведена образователна кампания сред младежите на територията на Община Девин и среща с туроператори за проучване на възможностите за реализация на младежите като планински водачи.

В Образователната кампания, която се състоя под формата на теоретична подготовка за изучаване на някои видове птици и бозайници, се включиха ученици от СУ „Христо Ботев“ – гр.Девин.

Проектът продължава до края на м. ноември 2022 г. и предстои да бъде изпълнена още една дейност – теренна подготовка на младежите, включваща посещение на някои укрития за наблюдение на диви животни, изградени от СЛР „ЛРД“ Девин.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *