Новини

Рекламен спот, популяризиращ дейността на работилницата сред риболовците въдичари, посещаващи района на град Девин

Рекламния спот е изработен по проект „Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм“ изпълняван от Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=JOB0qrX6L5w

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *