Новини

ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЕ В РАБОТИЛНИЦА „НАПРАВИ СИ САМ РИБОЛОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕМОНТ НА ДРУГИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ“ СТАРТИРА СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ДЕВИН

На 03.08.2023 г. Председателя на УС на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин – Здравко Иванов подписа поредния за дружеството договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АД №МДР-ИП-01-45/03.08.2023 г.)  за изпълнение на проект Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм“.

Предложението включва СМР за преустройство и ремонт на част от сграда в работилница за изработване на риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм. Работилницата ще бъде оборудвана и обзаведена подходящо за направата и ремонта на риболовни принадлежности. В резултат на това ще е налице оборудвана работилница с условия за ремонт и  условия за провеждане на обучения на деца и юноши за направа и/или ремонт на риболовни принадлежности.

Проектът включва и провеждане на четири обучения за деца и юноши. Обученията ще предоставят знания и ще изградят умения сред участниците, свързани с направата и ремонта на риболовни принадлежности и други приспособления за въдичарски риболов. Ще бъдат обучени 40 лица.

За изграждането на въдичарски умения, особено сред младите хора, които са потенциални туристи на територията, но не притежават необходимите знания и умения,  ще бъде изработен и мултимедиен продукт/помагало. Той също ще популяризира въдичарския риболов на територията на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“. Дигиталното помагало ще представи по лесен и достъпен начин информация за начина на изработване и ремонт на риболовните принадлежности.

Ще се изработи и кратък рекламен спот, който има за цел да популяризира дейността на работилницата, сред риболовците въдичари, които посещават територията на рибарската област, както и да привлича нови посетители. Рекламният спот ще бъде с продължителност между 10 и 12 секунди. Продуктът ще бъде в дигитален формат, което ще позволява неговото излъчване в различни канали и платформи за споделяне на видео съдържание.

С изпълнението на този проект Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин ще създаде още една нова услуга в полза на рибарските общности и туристите, посещаващи района на град Девин и ще  подобри условията за развитие на „въдичарството” в Рибарската област.

Проектът BG14MFOP001-4.114-0002 „Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм““ на СЛР „Ловно-рибарско дружество“ град Девин е по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, която се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 139 218,00 лева от които 85%, в размер на 118 335,30 лв. се осигуряват от ЕС, а 15%, в размер на 20 882,70 лв. от националния бюджет на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *