Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН РИБАРСКИ ЦЕНТЪР СТАРТИРА В ГРАД ДЕВИН

На 23 април 2020 г. Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ Девин подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“.
Инвестицията по проекта ще даде възможност да бъде извършен ремонт на помещения в сградата на сдружението с цел обособяване на две зали – експозиционна и конферентна. В двете зали ще бъдат експонирани макети и елементи от ихтиологичното богатство на рибарската територия.
 
Конферентната зала, която ще бъде оборудвана с презентационна техника, ще бъде използвана за презентиране на риболовни маршрути, за провеждане на обучения от типа „рибарски училища“ организирани преди години и други форми за популяризиране на района като дестинация за риболовен туризъм.
Изработените ихтиологични елементи и макети ще имат не само информативен, но и образователен характер за туристи, любители риболовци и др., а изработката на информационното приложение ще предоставя информация на рибарските общности, с цел насърчаване на риболовния туризъм.
Изпълнението на проекта ще допринесе експозиционният рибарски център да бъде още едно място за туристически посещения и развлечения в град Девин.
 
Проектът BG14MFOP001-4.012-0004 „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“ на СЛР „Ловно-рибарско дружество“ Девин е по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ и се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Одобреният бюджет е 86 411,19 лева от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от националния бюджет на Република България.
/ да се приложи към новината СНИМКА – снимка на сграда на ЛРД/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *