Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ в град Девин 25 Юли 2020

На 25.07.2020 г. в лятната градина на Ресторант „Дон Антонио“, намиращ се в град Девин, ул. „Руен“ №2, се проведе пресконференция, на която беше представен проект „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр.Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“ и неговите дейности.
 
Ръководителят на проекта – г-н Владимир Пейков представи детайлно дейностите по проекта, времеви график и очакваните резултати и обясни, че реализацията на проекта е насочена и към диверсификация на аквакултурните дейности чрез развитие на устойчив екологосъобразен туризъм. Развитието на туризма към настоящия момент се свежда предимно до предоставяне на места за настаняване и хранене без атракции и преживявания, които да привлекат и/или удължат продължителността на престоя на туристите. Целта на проекта е да направи промяна и предложи продукти с ново и по-високо качество.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, Приоритетна ос „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, процедура BG14МFOP001-4.012 „МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности”, по Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-23/23.04.2020 г.
Обща стойност на проекта: 86 411,19 лева, от които 73 449,51 лева се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и 12 961,68 лева от държавния бюджет на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *